đăng ký

nộp hồ sơ online

tin javico - [2000 TTS] Phỏng vấn đợt 1 ngày 14/08/2019

Ngày 14/08/2019, Công ty Javico đã tổ chức buổi phỏng vấn trực tiếp cho 2 đơn hàng: Điều dưỡng và chế biến thực phẩm với sự tham gia thi tuyển của hơn 80 bạn.

Buổi sáng: Thi tuyển đơn chế biến thực phẩm, số lượng 47 bạn.
Buổi chiều: Thi tuyển đơn điều dưỡng tại Tokyo của tập đoàn Kinoshita, số lượng 34 bạn.

Với việc tuyển số lượng lên đến 2000 người làm việc trong tập đoàn và đối tác mỗi năm với chế độ đãi ngộ đặc biệt, chương trình 2000 Thực tập sinh chất lượng cao của Javico và Kinoshita đã mở ra cơ hội rộng mở cho người lao động Viêt Nam muốn sang Nhật Bản để học tập và làm việc.

Hình ảnh ngày 14/08/2019 vừa qua