DANH SÁCH ĐƠN HÀNG NHẬT BẢN MỚI
(THÁNG 07/2023)

MIỄN PHÍ TỚI 100% PHÍ XUẤT CẢNH
Ngày
Giờ
Phút
Giây
00
00
00
00

:

:

:

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

ĐĂNG KÝ NGAY

1. Điều dưỡng kagawa 
2. Thủy sản rong biển
3. Intership nữ
4. Điều dưỡng kanto
5. Kỹ sư xây dựng N4
6. Kỹ sư khách sạn dự kiến
7. Kỹ sư cơ khí dự kiến
8. Tokute mới tháng sau pv
9. Đặc định Nhật việt
10. Intership điều dưỡng
11. Intership nhà hàng ks

10 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
VIỆT NAM - NHẬT BẢN

TỰ HÀO
HƠN 20.000 NGƯỜI LAO ĐỘNG, KỸ SƯ, THỰC TẬP SINH
ĐÃ XUẤT CẢNH TRONG NHỮNG 10 NĂM QUA

HỖ TRỢ TỚI 100% PHÍ XUẤT CẢNH
Ngày
Giờ
Phút
Giây
00
00
00
00

:

:

:

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

ĐĂNG KÝ NGAY