Tag Archives: Văn hóa Nhật Bản: 5 đặc điểm độc đáo bạn không thể bỏ qua

Văn hóa Nhật Bản: 5 đặc điểm độc đáo bạn không thể bỏ qua

Nhật Bản có một văn hóa đa dạng và đặc sắc, được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử và ảnh hưởng từ các yếu tố địa lý, tôn giáo, truyền thống và nghệ thuật. Dưới đây là 5 nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản: 1/ Tinh thần tôn trọng và kỷ…